O mnie

Jestem:

  • autorką artykułów oraz współtworzonej z dziećmi książki dla dzieci pod tytułem “Gry miejskie”,
  • założycielką i autorką dwujęzycznego bloga cityforchildren.pl poruszającego tematykę dzieci w mieście oraz placemakingu,
  • trenerką, stworzyłam autorski program wzmacniania dzieci w przestrzeni miejskiej, prowadzę szkolenia uświadamiające dla dorosłych oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych,
  • ekspertką UE w programie Urbact IV w dziedzinie komunikacji i edukacji;
  • członkinią międzynarodowych organizacji zajmujących się przestrzenią miejską: jestem liderką w sieci Placemaking Europe Network oraz członkinią grupy roboczej KIDS, członkinią Conscious Warsaw (oddział międzynarodowego ruchu Conscious Cities).

20-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych i edukacyjnych w czołowych polskich agencjach PR oraz po stronie klienta nauczyło mnie patrzenia na zagadnienia z perspektywy wielu interesariuszy. Mam doświadczenie w pracy z miastami, biznesem, administracją publiczną, uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi.

Jestem absolwentką m.in.:

  • Post-MBA Akademia Przywództwa we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie,
  • Studiów Miejskich „Miasta i metropolie” w Instytucie Badania Przestrzeni Publicznej przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
  • kursu UrbanismX: Urban Design for the Public Good: Dutch Urbanism w Delft University of Technology.

Od 6 lat badam jak przestrzeń miejska odpowiada na potrzeby dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wieku 7-10 lat, które rozpoczynają miejską samodzielność.