Miasta praw człowieka

To bardzo ważny dla mnie dzień. Po raz pierwszy mój artykuł na temat dzieci w przestrzeni miejskiej został opublikowany w języku polskim. Poradnik zatytułowany “Miasta praw człowieka. Inspiracje. Dobre praktyki. Narzędzia.” jest skierowany głównie do samorządów.

Poradnik dostępny jest tu.

MIASTA PRAW CZŁOWIEKA. INSPIRACJE. DOBRE PRAKTYKI. NARZĘDZIA.

SPIS TREŚCI:
Miasta praw człowieka, Adam Bodnar
CZĘŚĆ 1
1.1. Standardy praw człowieka z perspektywy europejskiej i międzynarodowej, Edyta Widawska
1.2. Prawa człowieka w samorządach lokalnych z perspektywy Agencji Praw Człowieka, Michael O’Flaherty
1.3. Znaczenie praw człowieka na poziomie lokalnym, Marta Siciarek, Anna Strzałkowska
1.4. Włączanie i różnorodność w samorządach praw człowieka – ramy i narzędzia, Marta Mazurek
1.5. Stawiamy na Kartę Różnorodności, Agnieszka Krzyśka
1.6. Rady Kobiet oraz Rady Równego Traktowania w Polsce – stan, wyzwania oraz dobre praktyki, Anna Strzałkowska, Justyna Białczak
1.7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i jej miejsce w samorządach praw człowieka, Katarzyna Wilkołaska
CZĘŚĆ 2
2.1. Wdrażanie horyzontalnej polityki równościowej, na przykładzie gdańskiego modelu na rzecz równego traktowania i modelu integracji imigrantów, Barbara Borowiak, Anna Strzałkowska
2.2. Projektowanie polityk, diagnozy oraz monitorowanie praw człowieka w samorządach, Kinga Wysieńska-Di Carlo
CZĘŚĆ 3
3.1. Deliberateria – Nowy model dialogu społecznego jako narzędzie demokracji polskich samorządów, Aleksandra Wardak, Małgorzata Szlendak
3.2. Projektowanie inkluzywne, Natalia Olszewska
3.3. Zielone miasta a prawo do zdrowia i zdrowia psychicznego, Agnieszka Olszewska-Guizzo
3.4. Miasta dzieci, czyli w jaki sposób uwzględniać w miastach prawa mniejszego człowieka, Beata Patuszyńska
3.5. Neuroróżnorodność w przestrzeni i politykach miejskich, Joanna Erbel
3.6. Osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z doświadczeniem repatriacji i uchodźstwa jako grupy szczególnie narażone na wykluczenie (w kontekście sopockich doświadczeń w zakresie przestrzegania praw człowieka), Natalia Pobłocka, Maciej Kisała, Maciej Rusek

Redakcja merytoryczna: Dominika Sadowska
Współpraca: Kinga Wysieńska-Di Carlo
Publikacja powstała w ramach projektu „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie” realizowanego przez Stowarzyszenie Arteria w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.