KidsRights Index 2022

Polska odstaje. Od Unii Europejskiej, całego region. Czy sytuacja naprawdę jest tak zła?

Ze 185 przebadanych krajów (tych, które ratyfikowały Konwencję ONZ o prawach dziecka), Polska jest na 123 miejscu w Kids Rights Index opublikowanym przez holenderską fundację KidsRights. To najgorszy wynik w UE, wyróżniony na mapie innym kolorem niż pozostałe kraje w regionie.

Kraje oceniano w 5 obszarach: (1) „życie”, (2) „edukacja”, (3) „ochrona”, (4) „zdrowie” oraz (5) „sprzyjające warunki dla praw dziecka”. Mieliśmy nie najgorszy wyniki (powyżej 0,9) w kategorii „ochrona” (poz. 28, wynik 0,979), „życie” (poz. 33, wynik: 0,93) i „zdrowie” (poz. 73, wynik: 0,916).

ALE pogrążyła nas kategoria „sprzyjające warunki dla praw dziecka”, z wynikiem 0,143 plasującym nas w tej kategorii na zbiorczej pozycji 168-173. Otrzymaliśmy najniższy wynik (=1) w dwóch podkategoriach: brak dyskryminacji i uwzględnianie najlepszego interesu dziecka.

Tu można pobrać pełny raport i wytłumaczenie wskaźników.