Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym

Podczas konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym” organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wygłoszę wystąpienie otwierające wydarzenie oraz poprowadzę dyskusję „Jak zapewnić dzieciom komfort podróży w środkach transportu zbiorowego i w przestrzeni około transportowej?”.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury, Rzecznik Praw Dziecka, Marzena Okła-Drewnowicz, Ministra ds. polityki senioralnej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem konferencji jest cityforchildren.pl.