14th Biennale of European Towns and Town Planners

Podczas 14. Biennale Europejskich Miast i Planistóe zorganizownego przez ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners-Conseil Européen des Urbanistes) oraz Italian Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) opowiem o moim projekcie cityforchildren.pl.
Tegorocznym tematem biennale jest „Inkluzywne miasta i regiony”. Moje wystąpienie będzie częścią bloku „Miejska regeneracja oraz przestrzenie publiczne”.